2019 Sulama Ücretleri

MENEMEN SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ

2019 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFESİ

Bitki Çeşidi Cazibe Sulama
MISIR 59,00 TL
SEBZE 59,00 TL
YEM BİTKİSİ 59,00 TL
MEYVE 56,00 TL
NARENCİYE 56,00 TL
SOĞAN 56,00 TL
PAMUK 56,00 TL
KARPUZ 55,00 TL
BAĞ 55,00 TL
FASULYE (Tane) 55,00 TL
KAVUN 55,00 TL
FİDAN (Her çeşit) 55,00 TL
ZEYTİN 35,00 TL
SUSAM 30,00 TL
HUBUBAT 30,00 TL
AYÇİÇEĞİ 30,00 TL
TAV SUYU (MEVSİM DIŞI) 30,00 TL
YAS KUYULARI (Artezyen) 10,00 TL

 

Madde 1- Uygulamaya ilişkin genel esaslar

1) Su kullanım hizmet bedelleri, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde, her ürün için ayrı ayrı tarife ücreti uygulanır.

 2) Su kullanım hizmet bedelleri; Birliğimiz görev alanı içinde ve dışında sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya ( Gerçek Kişiler, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri dâhil ) uygulanır.

3) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

4) Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan tav sulamasından sonra bu parsellerdeki bitkiler sulama mevsimi içinde  de sulandığında, o bitkiye ait ücret uygulanır. Bitki yetiştirilmeksizin, arazi iyileştirmek maksadıyla yapılan sulamalar da tav sulaması kabul edilir.

5) Su kullanım hizmet bedelleri uygulamasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 da = 1 ar ( 100m²) olarak kabul edilir.

6) Su kullanım hizmet bedelleri kadim su kullanma hakkına ve faydalanma oranına bakılmaksızın eşit olarak uygulanacaktır.

 

Madde 2-  İndirimler

1) Sulamada kullanılmak maksadıyla nehir yatağına bırakılan sularla ;

a ) Çiftçilerin tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama ve damlama sulama sistemleri dahil) su kullanım hizmet bedeli %15 indirimli uygulanır.

b ) Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda; motopomp, yağmurlama ve damla sulama sistemi indirimleri uygulanmaz.

2) Yukarıdaki  sulama suyu ücretlerine  %10  erken ödeme indirimi ( yer altı suyu –artezyen hariç)  31.07.2019 tarihine kadar uygulanacaktır. Bu tarihten sonra belirlenen su kullanım hizmet bedeli uygulanır.

3) Yukarıda belirtilen indirimler, yılı içinde geçerli olup belirtilen sürelerde ödeyen sulayıcılara uygulanır.

4) Yataktan  yapılan  3. Ürün  sulamasında  belirlenen  sulama  ücretleri  %20  indirimli  uygulanır. Bu  sulamalarda başka indirim uygulanmaz.

5) Birden fazla indirim olduğu takdirde  en  yüksek indirim oranı uygulanır.                                                           Sulama ücretlerinin  ödenmesinde  son tarih  31 Aralık 2019’dur.

 

Madde 3- Diğer Hükümler

1) Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine suladığı her dekar arazi başına sulama ücret bedeli %10 zamlı uygulanır ve bu bedel bir (1) ay içerisinde tahsil edilir.

2) Yer altı suyu (artezyen) ile sulama yapanlara herhangi bir indirim uygulanmaz.

3) Su dağıtım planını ve düzenini bozan  veya proje alanı dışında kalan su kullanıcılarına izinsiz olarak suladıkları her dekar arazi başına sulayıcılara belirlenen Su Kullanım Hizmet Bedeli’ nin %50 fazlası  idari para cezası verilir ve bu tutar bir ay içerisinde tahsil edilir.

4) Su kullanım hizmet bedelinin, son ödeme tarihi 31 Aralık 2019’dur. Bu tarihten sonra ödeme yapan çiftçilere yer altı suları da (artezyen) dahil olmak üzere gecikme faizi uygulanır.

5) Sulama alanı dışı sahalarda ekimi yapılan ürünlerin sulama ücreti, belirlenen ücretlere, faydalanma oranına bakılmaksızın 6172 Sayılı Yasa gereği %100 zamlı olarak uygulanır.

 

 

E.Argun BARAN

Birlik Başkanı

 

Paylaş !!